Kom med dine aktiviteter… Og kom gerne med til BID møderne

Alle er velkommen til at ta’ fat i en eller flere aktiviteter i Bagsværd. Byen har brug for flere hænder til at bære aktiviteter og andet som skaber liv i byen, kontakt gerne en af de nedenstående og hør mere 😉

Steve Stusgaard – Tlf. 60 60 81 31
Bagsværd Vinhandel
Bagsværd Hovedgade 125
2880 Bagsværd
e-mail: vin@bagsvaerd.dk

Jesper Christiansen – Tlf. 60 13 60 13
Din Tøjmand Bagsværd
Hovedgade 130
2880 Bagsværd
e-mail: bagsvaerd@dintojmand.dk

Anette Lykke Otto – Telefon: 40 53 31 95
By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Allé 7
2860 Søborg gladsaxe.dk
Mail: tmfaot@gladsaxe.dk

I Danmark har vi tradition for, at kommunerne alene har ansvaret for at etablere og drive de offentlige byrum. Men i de senere år har vi set, hvordan private parter i stigende grad er med til at finansiere etablering af byrum, fordi de oplever, at kvalitet i byrummet betaler sig.  Flere steder i udlandet er man gået skridtet videre – her tager de private også medansvar for drift af byrum, når byrummet er etableret.

Erfaringer fra New York, London, Hamburg, Dublin og mange andre byer tyder på, at den danske model, hvor det offentlige har ansvar for anlæg og drift af offentlige byrum, med fordel kan gentænkes, så private aktører i højere grad får mulighed for at engagere sig i byens udvikling.

Et Business Improvement District – også kaldet BID – er en model, der giver private aktører mulighed for at tage mere ansvar for de byrum, som de bor i og driver forretning i. Det kan f.eks. være at vedligeholde byrummet, gøre det renere, gøre det tryggere at færdes i, afholde events, der kan samle beboerne eller lokke folk til udefra, og gøre det mere tilgængeligt.