LOPPEMARKED

Bagsværd Loppemarked HVER lørdag i 2017

Stadepladsbestilling til Bagsværd Loppemarked bliver meget lettere i år, der vil meget snart kunne bestilles på billetten, med overblik over stadepladser for hele sæsonen. Prisen for en stadeplads er kr. 75,- plus 10,- i bestillingsgebyr. Vi starter med 31 stadepladser på “År 2000 Pladsen”, på ca. 9 kvm pr. plads, og vil senere kunne udvide med en del af Bagsværd Torv.

Kom frit frem og lad os få en hyggelig lørdag sammen

Venlig hilsen Sabrije

Bestil stadepladser på billetten.dk. Telefonisk henvendelse onsdag mellem 10:00-16:00.

Mvh Sabrije

 

År 2000 Pladsen. Nummer 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 og 27, har alle et lille stenbord.

Stadepladser på “År 2000 Pladsen”, med 31 stadepladser, på ca. 9 kvm pr. plads. Loppemarkedet vil senere kunne udvides med en del af Bagsværd Torv.
Nummer 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 og 27, har alle et lille stenbord.

 

Regler for Loppemarkedet på År 2000 Pladsen

Loppemarkedet er åbent HVER lørdag fra kl. 09.00 – 14.00 i perioden sidste lørdag i april til sidste lørdag i september, på År 2000 Pladsen i Bagsværd.

1. Registrering af ankomst samt tildeling af stadeplads skal ske mellem kl. 08.00 – 08.45, på År 2000 Pladsen. Herefter vil stadepladsen blive frigivet til evt. ventelister, pengene refunderes ikke.

Det er ikke tilladt at køre bilen ind til standen og læsse af. Brug en sækkevogn eller andet, så går det let. Se kort herunder.

2. Parkering af egen bil og trailer, efter SKAL ske på P-pladser markeret med gult på nedenstående kort, hvis i parkere i områderne med rødt kryds tager i kundernes P-pladser pladserne og det er dårligt for byens butikker og Loppemarkedet.

3. Loppemarkedet omfatter de afmærkede stadepladser. En stadeplads udgør et areal på ca. 9 m2 minus lidt gangareal til naboen og alle effekterne skal være placeret inden for afmærkningen af standen.

4. Fra loppemarkedets stader må der ikke sælges våben, fødevare og drikkevare.

5. Loppemarkeds arrangøren kan ikke drages til ansvar for skader, reklamationer, tyveri eller bortkomst af enhver art.

6. Der må ikke anvendes pløkker eller andet til fortøjning på stadepladsen . Der må ikke hænges effekter i træer, hække eller anden beplantning. Stadelejerne er erstatningspligtige for evt. skader på stadepladserne og tilhørende beplantning. Dette gælder ligeledes for efterladt affald, emballage og lignende.

7. Stadepladserne skal være ryddet og rengjort senest kl. 15.00 og det påhviler den enkelte stadelejer, at rydde og rengøre egen stadeplads for enhver form for affald inkl. cigaretskodder, glasskår og emballage. De omkring liggende affaldscontainere må IKKE benyttes, alt affald skal tages med hjem.

8. Enhver besøgende på loppemarkedet skal efterkomme torvereglerne og de anvisninger der gives af loppemarkeds arrangøren. Enhver der overtræder torvereglerne, eller er til gene for de andre markedshandlende kan straks bortvises og betalingen for standen vil ikke blive refunderet.

Jeg vil venligst men bestemt bede jer respektere ovenstående, så kan vi nemlig afholde Loppemarked igen og igen uden klager.

Venlig hilsen Sabrije